Filmsammlung

Filme recherchieren

Suche in HEIDI | Browse

 
Japanologie: Film-DB

Aktuelle Film-Neuerwerbungen

Shiro to chashitsu jōkaku goten to sukiya kenchiku. Kenran taru reibyō Nikkō Tōshōgū Shiro to chashitsu jōkaku goten to sukiya kenchiku. Kenran taru reibyō Nikkō Tōshōgū / kanshū: Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan, Kyōto Kokuritsu Hakubutsukan, Nara Kokuritsu Hakubutsukan. -
Tōkyō: NHK Sofutowea, 2005. - 1 Online-Ressource (1 Video-Datei, 73 Minuten) : farbig
(NHK DVD)
(Nihon no kokuhō shihō - jidai o monogataru mirai e no isan : dai-13shū)

城と茶室城郭御殿と数奇屋建築 / 監修: 東京国立博物館, 京都国立博物館, 奈良国立博物館. -
東京: NHKソフトウェア, 2005

09.12.2019

Kyōi no manazashi kisō no gaka Jakuchū, Shōhaku, Rosetsu. Ikoku e no akogare Nanban bijutsu Kōmō bijutsu Kyōi no manazashi kisō no gaka Jakuchū, Shōhaku, Rosetsu. Ikoku e no akogare Nanban bijutsu Kōmō bijutsu / kanshū: Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan, Kyōto Kokuritsu Hakubutsukan, Nara Kokuritsu Hakubutsukan. -
Tōkyō: NHK Sofutowea, 2005. - 1 Online-Ressource (1 Video-Datei, 89 Minuten) : farbig
(NHK DVD)
(Nihon no kokuhō shihō - jidai o monogataru mirai e no isan : dai-19shū)

驚異のまなざし奇想の画家若冲・蕭白・芦雪 / 監修: 東京国立博物館, 京都国立博物館, 奈良国立博物館. -
東京: NHKソフトウェア, 2005

09.12.2019

Kono yo no sanka kinsei shoki fūzokuga. Omoshiro no hana no miyako Rakuchū rakugaizu Kono yo no sanka kinsei shoki fūzokuga. Omoshiro no hana no miyako Rakuchū rakugaizu / kanshū: Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan, Kyōto Kokuritsu Hakubutsukan, Nara Kokuritsu Hakubutsukan. -
Tōkyō: NHK Sofutowea, 2005. - 1 Online-Ressource (1 Video-Datei, 78 Minuten) : farbig
(Nihon no kokuhō shihō - jidai o monogataru mirai e no isan : dai-14shū)
(NHK DVD)

この世の賛歌近世初期風俗画 / 監修: 東京国立博物館, 京都国立博物館, 奈良国立博物館. -
東京: NHKソフトウェア, 2005

09.12.2019

Chihō bijutsu no kōryū Michinoku kara Bungo made. Emaki no ōgon jidai Genji mondai emaki Chihō bijutsu no kōryū Michinoku kara Bungo made. Emaki no ōgon jidai Genji mondai emaki / kanshū: Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan, Kyōto Kokuritsu Hakubutsukan, Nara Kokuritsu Hakubutsukan. -
Tōkyō: NHK Sofutowea, 2005. - 1 Online-Ressource (1 Video-Datei, 76 Minuten) : farbig
(NHK DVD)
(Nihon no kokuhō shihō - jidai o monogataru mirai e no isan : dai-7shū)

地方美術の興隆 陸奥から豊後まで / 監修: 東京国立博物館, 京都国立博物館, 奈良国立博物館. -
東京: NHKソフトウェア, 2005

09.12.2019

Emaki no ōgon jidai Ban Dainagon emaki. Emaki no ōgon jidai Shigisan engi emaki Emaki no ōgon jidai Ban Dainagon emaki. Emaki no ōgon jidai Shigisan engi emaki / kanshū: Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan, Kyōto Kokuritsu Hakubutsukan, Nara Kokuritsu Hakubutsukan. -
Tōkyō: NHK Sofutowea, 2005. - 1 Online-Ressource (1 Video-Datei, 65 Minuten) : farbig
(Nihon no kokuhō shihō - jidai o monogataru mirai e no isan : dai-8shū)
(NHK DVD)

絵卷の黄金時代 伴大納言絵卷 / 監修: 東京国立博物館, 京都国立博物館, 奈良国立博物館. -
東京: NHKソフトウェア, 2005

09.12.2019

Mikkyō shingen Kyōō Gokokuji. Shinzan ni inoru sangaku shinkō no hirogari Mikkyō shingen Kyōō Gokokuji. Shinzan ni inoru sangaku shinkō no hirogari / kanshū: Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan, Kyōto Kokuritsu Hakubutsukan, Nara Kokuritsu Hakubutsukan. -
Tōkyō: NHK Sofutowea, 2005. - 1 Online-Ressource (1 Video-Datei, 76 Minuten) : farbig
(NHK DVD)
(Nihon no kokuhō shihō - jidai o monogataru mirai e no isan : dai -5shū)

密教森厳 教王護国寺 / 監修: 東京国立博物館, 京都国立博物館, 奈良国立博物館. -
東京: NHKソフトウェア, 2005

09.12.2019

[Weitere Film-Neuerwerbungen]

Zuletzt bearbeitet von: SV
Letzte Änderung: 29.10.2019
zum Seitenanfang/up